Trình duyệt cần cập nhật

Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ phần BẢO CHÁNH-VINARACK. Để cung cấp trải nghiệm tốt nhất, Công ty Cổ phần BẢO CHÁNH-VINARACK hy vọng bạn cập nhật trình duyệt mới nhất.Vui lòng sử dụng trình duyệt mới hơn để khám phá trang web của chúng tôi.


User manual

edito_01


Type A

With forklift type pick up goods for warehouse, can lift goods with heavy loads and lift truck drivers (pickers sit on control cars to pick up goods)edito_01


Type B

With the type of forklift truck taking stock in a warehouse, it is possible to lift goods with heavy loads, but the driver of the pick-up truck can not lift it with the goods (the one who takes the goods under the control of the forklift truck)edito_01


Type C

The warehouse has a walkway between the long and narrow shelves, people take the car and drive the car to get the goods.The arrangement of shelves

Pick up equipment