https://vinarack.vn/storage/app/uploads/public/5c9/c90/ddc/5c9c90ddcdafb776313157.jpg

Sàn-Kệ Sàn Chứa Hàng - Cicor Anam

Năm 2013, Vinarack Cicor Anam đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống sàn-kệ sàn chứa hàng tại nhà máy của Cicor Anam ở Thuận An, Bình Dương.

Với hệ thống sàn-kệ sàn này của Vinarack, đã tạo ra mặt bằng mới nhanh chóng, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư so với việc xây dựng mới hoặc mở rộng thêm nhà xưởng của Cicor Anam. Khi lắp đặt hệ thống này không làm ảnh hưởng đến sản xuất hoặc thay đổi cấu trúc hiện có tại mặt bằng. Hệ thống này có thể tháo lắp, di dời sang vị trí khác một cách nhanh chóng. Đặc biệt hệ thống sàn-kệ sàn được thiết kế phù hợp theo yêu cầu của từng mục đích sử dụng.

Ưu điểm hệ thống sàn-kệ sàn:

- Tận dụng được khoảng không gian của nhà kho hoặc nơi sản xuất. Hệ thống sàn-kệ sàn là lựa chọn thích hợp để lắp đặt trong kho lưu trữ hàng hoá hoặc làm khu vực sản xuất, văn phòng, nơi làm việc…
- Không làm ảnh hưởng đến sản xuất hay thay đổi cấu trúc của kho trong suốt quá trình lắp đặt
- Kết hợp với các loại giá kệ khác với hệ thống sàn nhằm làm tăng lượng hàng hóa lưu trữ. 
- Đặc biệt hệ thống sàn-kệ sàn được thiết kế phù hợp theo yêu cầu của từng mục đích sử dụng.
- Dễ dàng tháo lắp, di dời sang vị trí khác một cách nhanh chóng.

Thông tin công trình hệ thống sàn-kệ sàn Cicor Anam:

  • Diện sàn tích: 200m2
  • Tải trọng kệ selective: 1200kg/tầng (tầng 1); 700kg/tầng (tầng 2 và 3)
  • Tải trọng sàn: 300kg/m2
  • Thời gian thực hiện 45 ngày
edito_01

Sàn-Kệ Sàn Chứa Hàng - Cicor Anam