https://vinarack.vn/storage/app/uploads/public/5c9/c96/471/5c9c96471721a971844723.jpg

Tủ Locker Chứa Đồ

Tủ chứa đồ cá nhân Locker Vinarack được sử dụng rông rãi trong các công ty, nhà máy dệt may, gia giày, công ty, trường học, kí túc xá, siêu thị, trung tâm thương mại…

Kích thước tiêu chuẩn của tủ locker do Vinarack sản xuất phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh và đã được cải tiến khá đáng kể:

* Kích thước tủ locker 4 ngăn: Cao 1830x Dài 450 x Rộng 378mm  (Kích thước lòng ô: C360xR270)

* Kích thước tủ locker 6 ngăn: Cao 1830x Dài 619 x Rộng 450mm  (Kích thước lòng ô: C560xR270)

* Kích thước tủ locker 8 ngăn: Cao 1830x Dài 619 x Rộng 450mm  (Kích thước lòng ô: C430xR309)

* Kích thước tủ locker 9 ngăn: Cao 1830x Dài 915 x Rộng 450mm  (Kích thước lòng ô: C570xR300)

* Kích thước tủ locker 10 ngăn: Cao 1830x Dài 619 x Rộng 450mm

* Kích thước tủ locker 12 ngăn: Cao 1830x Dài 915 x Rộng 450mm (Kích thước lòng ô: C405xR270)

* Kích thước tủ locker 15 ngăn: Cao 1830x Dài 915 x Rộng 450mm

* Kích thước tủ locker 16 ngăn: Cao 1830x Dài 1200x Rộng 450mm (Kích thước lòng ô: C430xR300)

* Kích thước tủ locker 18 ngăn: Cao 1830x Dài 915x Rộng 450mm  (Kích thước lòng ô: C310xR295)

* Kích thước tủ locker 20 ngăn: Cao 1830x Dài 1200x Rộng 450mm (Kích thước lòng ô: C360 R290)

* Kích thước tủ locker 24 ngăn: Cao 1830x Dài 915x Rộng 450mm

* Kích thước tủ locker 28 ngăn: Cao 1830x Dài 1200x Rộng 450mm (Kích thước lòng ô: C240 R270)

* Kích thước tủ locker 30 ngăn: Cao 1830x Dài 1500x Rộng 450mm (Kích thước lòng ô: C280 R300)

* Kích thước tủ locker 36 ngăn: Cao 1830x Dài 1800x Rộng 450mm (Kích thước lòng ô: C280 R290)

* Kích thước tủ locker 42 ngăn: Cao 1830x Dài 1800x Rộng 450mm (Kích thước lòng ô: C240 R290)

Đặc điểm của Tủ locker Vinarack:

+ Được Vinarack sản xuất với chất lượng thép tốt nhất.

+ Thiết kế cánh cửa mở, có khóa locker và có thêm tai khóa móc, (trên mỗi cánh cửa được dập 1 lỗ thông gió và 1 bảng tên nhân viên đối với tủ 20 ngăn trở lên).

+ Toàn bộ các chi tiết tủ cá nhân được Vinarack Sơn tĩnh điện theo tiêu chuẩn công nghiệp.

+ Màu sơn tiêu chuẩn xám hoặc theo yêu cầu.

edito_01

Tủ Locker Chứa Đồ